Merilni inštrumenti

Merilni inštrumenti kot so manomteri, termometri, termomanometri in vodni števci omogočajo nadzorovanje stanja tekočin v raznvovrstnih vodovodnih in ogrevalnih sistemih.