Hidroforji - zbiralniki vode

Hidroforji so namenjeni oskrbi stanovanjskih hiš s pitno vodo kot tudi za vdrževanje tlaka v vodovodnih inštalacijah objektov.