Ekspanzijske posode

Ekspanzijske oziroma raztezne posode uporabljamo v sistemih oskrbe z vodo in v sistemih ogrevanja. Namen razteznih posod je prevzemanje sprememb v prostornini vode, do katerih prihaja zaradi nihanja tlaka ob spremembah vodnih temperatur.